Modulární systém pro bezpečný sběr dat v prostředí Průmyslu 4.0

Image
MPO
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
FV40340
Hlavní řešitel
Popis

Projekt svým zaměření reaguje na současnou aktuální situaci, kdy systémy ICT jsou stále více a agresivněji napadány s cílem poškodit jejich činnost a uživatele. Problematika SW nástrojů ochrany velkých systémů ICT proti napadení je intenzivně rozvíjena řadou renomovaných firem. Daleko méně pozornosti je věnováno technologickým a senzorickým systémům, které se stále více nasazují zejména v oblasti výrobních technologií, IoT a automobilů. Cílem projektu je vytvoření komplexního bezpečnostního SW řešení 'Modulární systém pro bezpečný sběr dat' (dále SBSD). Systém bude řešen tak, aby jej bylo možno implementovat jako bezpečnostní inovaci také na již provozované rozsáhlé ID a další technologické systémy. Součástí řešení budou pokročilé aplikace pro přenos a zpracování digitálních signálů a kódové i kryptografické zabezpečení dat i komunikací. Z pohledu technického řešení bude výstup projektu také dalším systémovým rozšířením identifikačního systému IDSIMA společnosti IMA na kterém bude také SBSD v průběhu výzkumných a vývojových prací testován. Z tohoto pohledu předložený projekt zásadním způsobem podporuje rozvojovou strategii IMA.

Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Partneři

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.