Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví

Image
TAČR
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
TL02000270
Popis

Projekt reaguje na dynamické změny v oblasti archivní a muzejní praxe způsobené digitalizací archiválií. Zkoumá potenciál využití strojového učení a hlubokých neuronových sítí při analýze digitálního archivu audiovizuálních děl a možnosti inteligentního rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví.

Klíčová slova
kulturní dědictví
digital humanities
umělé neuronové sítě
vizualizace informací
gamifikace
rozhraní
Media Art Live Archive
Vasulka Live Archive
Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Partneři

Masarykova Univerzita