Doktorský program Informační bezpečnost

Informační bezpečenost

V době digitálního světa a každodenního využívání komunikačních systémů se ochrana přenášených dat a v nich nesených informací stává zcela nezbytnou. Staň se expertem v návrhu principů a technik využívaných pro zabezpečení komunikačních a datových sítí.

Více informací

Informace o Dnech otevřených dveří, přihláškách, přijímacích zkouškách apod. naleznete na webu fakulty. Naleznete zde také informace o kombinované formě studia.

Web fakulty

logolink

Studijní program vznikl za podpory projektu OP VVV Vytvoření double-degree doktorského studijního programu Elektronika a informační technologie a vytvoření doktorského studijního programu Informační bezpečnost, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002575.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.