Demonstrátory z FEKTu součástí České národní expozice na Mezinárodním strojírenském veletrhuZa účasti rektora VUT v Brně Ladislava Janíčka a děkana Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vladimíra Aubrechta proběhlo dnes slavnostní otevření České národní expozice na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Součástí této expozice jsou i exponáty FEKTu, které vznikly díky dlouhodobé spolupráci mezi Ústavem telekomunikací FEKT a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. K vidění je tedy hned několik demonstrátorů, které reflektují hlavní téma letošního MSV, což je Průmysl 4.0 a digitální továrna.

Prvním z demonstrátorů je automatizovaná robotická linka, která pro komunikaci využívá mobilní sítě 5G. „Ve spolupráci s Vodafone Czech Republic jsme u ní dosáhli násobně vyšších přenosových rychlostí a zejména výrazně nižšího komunikačního zpoždění, což umožňuje zavádění scénářů pro řízení robotů v reálném čase,“ říká o prvním z demonstrátorů Pavel Mašek z Ústavu telekomunikací FEKT.

Druhým demonstrátorem je příklad inteligentních elektroměrů pro dálkové odečty a řízení. Nejedná se o aplikaci primárně pro průmyslové prostory, ale pro koncové zákazníky, kdy představuje optimalizace spotřeby elektrické energie klíčovou otázku, a tak je možné v téměř reálném čase kontrolovat či měnit parametry elektroměru a také vhodně reagovat na nenadálé situace např. povodně, po kterých může nastat kompletní výpadek (blackout) určité oblasti. Elektroměry využívají speciální technologie pro Internet věcí, které jsou součástí sítí 5G a je tak možné bezdrátově komunikovat i v dříve nedostupných lokalitách.

„Konkrétně se jedná o spolupráci s pracovní skupinou 5G na MPO vedenou Ing. Jiřím Holoubkem, prezidentem Elektrotechnické asociace České republiky (ELA). Aktivní přispívání v rámci pracovní skupiny 5G ze strany Ústavu telekomunikací urychlilo definici klíčových komunikačních scénářů pro průmyslový Internet věcí a Průmysl 4.0. Navržené komunikační principy byly převedeny do praxe formou demonstrátorů, které slouží především jako ukázky integrace technologií 5G pro malé, střední či velké podniky,“ vysvětluje proces vzniku samotné spolupráce i expozice Pavel Mašek.

Přijďte se do konce tohoto týdne podívat na demonstrátory automatizované robotické linky a chytrých elektroměrů s využitím nově nastupujících komunikačních technologií 5G a to na stánek 11, pavilon P, brněnské výstaviště.

 

Fotografie: Jan Prokopius