Automatizovaná správa a monitoring ochranného vybavení

Image
MPO
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
FV20354
Hlavní řešitel
Popis

Projekt je zaměřen na průmyslový výzkum a vývoj automatizovaného systému správy a kontroly používání ochranného vybavení zaměstnanců průmyslových podniků. Vyvíjený systém zároveň umožní automatizovanou kontrolu životnosti a revize tohoto vybavení. Implementace systému
v průmyslovém podniku zvýší bezpečnost zaměstnanců, zvýší efektivitu pracovních výkonů, optimalizuje náklady na ochranné prostředky, sníží počet pracovních úrazů a zjednoduší evidenci, revize a manipulaci s ochranným vybavením zaměstnanců.
Systém bude regulovat manuální výdej ochranných prostředků a bude napojen na automatizovaný systém výdeje ochranných pomůcek AVEPOP dodávaný společností IMA. Systém bude dále zajišťovat plánování výměn vybavení po jeho exspiraci a plánování nákupu nového vybavení. Rozhraní pro napojení na informační systém průmyslového podniku umožní správu ochranného vybavení v návaznosti na osobní profily zaměstnanců.
Projekt bude realizován rozšířením identifikačního a přístupového systému IDSIMA společnosti IMA s.r.o. Toto řešení umožní využití široké škály vstupních zábran (dveří, turniketů, branek apod.) pro plně bezobslužný provoz systému. Systém bude pracovat na bázi bezkontaktních identifikátorů typu RFID, označujících ochranné prostředky, které budou automaticky detekovány na vstupních místech do sledovaných prostor a monitorovány v dotčených prostorech. Bez splnění definovaných podmínek tj. vybavení příslušnými prostředky zaměstnanec nebude vpuštěn do daného prostoru. Při pohybu zaměstnance bude v monitorovaném prostoru ve vybraných lokacích možno v reálném čase kontrolovat dodržování zásad pro použití ochranného vybavení.
Hlavními prvky novosti projektu jsou využití pasivní rádiové identifikace na bázi RFID, monitoring ochranného vybavení ve sledovaných prostorech, integrace systému se systémy řízení fyzického přístupu, využití kryptografických metod pro zajištění ochrany soukromí zaměstnanců a detekce nestandardních situací. (zranění, krádež vybavení, nesprávná obsluha strojů, atp.).
Navrhovaný systém je určen především pro využití v široké škále průmyslových odvětví. Uplatnění najde ve stavebnictví, chemických závodech, v těžkém strojírenství, těžebním průmyslu, energetickém sektoru, bezpečnostních složkách, zdravotnictví a dalších vhodných oborech.

Klíčová slova
ochranné pomůcky
průmyslová výroba
RFID
autentizace
lokalizace
Druh projektu
Aplikovaný výzkum