Biografie / výzkumná činnost

Pracoviště

Pavel Rajmic je od roku 2004 zaměstnaný jako výzkumný pracovník na FEKT VUT v Brně. Na Ústavu telekomunikací je členem týmu SPLab zabývajícím se digitálním zpracováním multimediálních signálů. V roce 2001 pracoval jako statistik při zpracování a vyhodnocování dat z longitudinálního výzkumného projektu ELSPAC v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny při Fakultě sociálních studií MUNI v Brně. V roce 2015 byl jmenován docentem pro obor Teleinformatika na VUT v Brně.

Vzdělání

2001–2004: Ph.D. studium na FEKT VUT v Brně, obor Teleinformatika. Dizertační práce Využití waveletové transformace a matematické statistiky pro separaci signálu a šumu (2004). Detaily k dizertační práci.

1996–2001: Mgr. studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v programu Aplikovaná matematika. Diplomová práce Užití faktorové analýzy při zpracování longitudinálních dat.

Oblasti zájmu

Výzkumné projekty

Zahraniční pobyty