Dizertační práce – Pavel Rajmic

Využití waveletové transformace a matematické statistiky pro separaci signálu a šumu (2004)

Text po revizi (2007)
Teze dizertační práce (zkrácená verze dizertační práce, anglická anotace na konci tezí)
Sučástí dizertační práce je programový balík ThreshLab pro MATLAB (waveletové potlačování šumu v 1D signálu)